Disclaimer

Profs4Security heeft met de grootste zorgvuldigheid haar website www.Profs4Security.nl samengesteld en zal deze voortdurend bijwerken en van actuele informatie voorzien. Profs4Security accepteert echter geen verantwoordelijkheid en geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Profs4Security is bovendien in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de op deze website aanwezige informatie. Noch is Profs4Security aansprakelijk voor de gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van informatie op deze website.

Profs4Security garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of informatieaanvragen tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van elektronische post.

Copyright ©

De inhoud van deze website, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons en software is eigendom van de Profs4Security. De toegang tot de website en het gebruik ervan (printen en downloaden) is alleen bedoeld voor niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Gebruik voor commerciële doeleinden is slechts toegestaan wanneer Profs4Security u hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Kopiëren of reproduceren van (delen van) deze website is verboden. Indien u de inhoud van deze website toch wilt reproduceren of op andere wijze wilt gebruiken, heeft u hiervoor toestemming nodig van Profs4Security.

Leveringsvoorwaarden

Op onze website vindt u de algemene voorwaarden van de VOF M2Work. Profs4Security is hier een onderdeel van. Deze algemene voorwaarden zijn in 2008 door Profs4Security gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht. De algemene voorwaarden worden op verzoek door Profs4Security gratis toegezonden.