Onderwijs

Beveiligingsoplossingen voor onderwijsinstellingen

Binnen het (voortgezet) onderwijs hebben studenten en kinderen vrij toegang tot gebouwen en terreinen waar steeds vaker kostbare apparatuur opgesteld staat en vertrouwelijke onderzoeksgegevens aanwezig zijn. Er heerst een open en vrije cultuur die men zoveel mogelijk wil behouden. Binnen het voortgezet onderwijs maakt de grootschaligheid van de huidige instellingen het niet makkelijk om overzicht te houden over wie wel en wie niet binnen de gebouwen thuishoort. Daarnaast neemt het aantal incidenten op het gebied van vandalisme, diefstal en agressie toe. En dat er bij calamiteiten als brand snel gereageerd moet worden, spreekt voor zich.

Binnen het basisonderwijs is een grote variëteit van kleine en grote scholen. Binnen de schoolbesturen is het van groot belang om de kosten van de beveiligingen zo laag mogelijk te houden. Zonder concessies te doen aan de veiligheid van de kinderen en medewerkers. Het realiseren, modificeren en inspecteren van een effectieve beveiliging van onderwijsinstellingen is voor Profs4Security dagelijkse kost.