Stichting Trivium

Stichting Trivium is een onderwijsorganisatie met 14 protestants-christelijke basisscholen in Zuid-Gelderland.

Op de website schrijft Trivium:

Iedere Trivium-school heeft de opdracht zich te onderscheiden in zijn omgeving. Bijzonder te zijn. De kwaliteit van het onderwijs heeft hoge prioriteit, het is onze kerntaak. Naast het reguliere budget vanuit het Ministerie OCW investeren we daar jaarlijks extra in. Dat blijven we ondanks de bezuinigingen ook in de komende jaren doen.  We hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in mensen en in onze onderwijs-infrastructuur. Iedere school van Trivium heeft een eigen schoolbudget met de mogelijkheid om een zelfstandig (personeels-)beleid te kunnen voeren en daarin eigen keuzes te maken.

Het service en onderhoud van brandbeveiliging, noodverlichting, blusmiddelen en inbraakmeldsystemen van  alle Triviumscholen is ondergebracht bij Profs4Security. We ondersteunen de scholen hiermee waardoor zij zich kunnen concentreren op de kwaliteit van het onderwijs.

http://www.trivium-onderwijs.nl/

Trivium