Erkenning BMI: 2011

P4S was sinds 2009 erkend voor de regeling brandmeldinstallaties 2002. Sinds 1 januari 2015 is deze regeling vervallen en kan er alleen nog volgens de nieuwe regeling BMI: 2011 gecertificeerd worden. Omdat kwaliteit een belangrijk speerpunt is van P4S hebben we ons ook voor deze regeling weten te certificeren. Als u een productcertifcaat voor uw brandmeld/ontruimingsinstallatie heeft dan kunt u ervan uit gaan dat uw installatie aan de norm voldoet. Hiermee is een mogelijk noodzakelijke inspectie eenvoudiger te doen door een erkende inspectieinstelling.

KIWA certificaat BMI:2011