Camerasystemen

Camerasystemen wordt ingezet als ‘ogen op afstand’. Een camerasysteem gaat criminaliteit tegen. Het schrikt af en werkt daardoor preventief. Het inzetten van camera’s kan daarnaast bijdragen aan de veiligheidsbeleving. Terroristische activiteiten, stijgende criminaliteitscijfers en de algemene vraag naar meer beveiliging voor mensen en goederen zorgen ervoor dat de markt voor Video Surveillance verandert. De huidige systemen bestaan doorgaans uit camera’s die het beeldsignaal, soms getriggerd door ‘motion’, doorsturen naar analoge of digitale videorecorders (VCR’s of DVR’s). Dit soort systemen wordt vaak gebruikt voor ‘incident reviewing’. Met andere woorden, de beelden worden achteraf gebruikt wanneer het incident al heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld als bewijsmateriaal.
Door de toepassing van IVA (intelligente videoanalyse) kunnen camera’s voor bredere toepassingen ingezet worden. Functionaliteiten als: ‘left luggage’ , ‘removed objects’, ‘crossed line’ en ‘people counting’ zijn mogelijk.