Inbraakdetectie

Een inbraakmeldsysteem is vaak een belangrijk onderdeel van uw beveiligingsmaatregelen. Een tijdige inbraakdetectie en de doormelding naar een alarmcentrale zijn de primaire functies. De zekerheid van het systeem is daarom essentieel. Dit betekent dat niet alleen het systeem, maar ook de projectie, zichtlijnen, maskering en manipulatiemogelijkheden van belang zijn. Uiteraard moet het inbraakmeldsysteem afgestemd zijn op uw situatie en volgens de OBE (Organisatorisch Bouwkundig Electronisch) maatregelen zijn opgebouwd.